Archive for the ‘Ochrona roślin’ Category

Ogólne zasady przechowywania chemicznych środków ochrony roślin

Przezorny rolnik lub ogrodnik ma zawsze niewielki (corocznie wymieniany) zasób najczęściej używanych środków grzybo- i owadobójczych. Dzięki temu unika kłopotów i straty czasu w momencie silniejszego wystąpienia szkodników lub chorób oraz zwiększonego zapotrzebowania na poszukiwane środki. Stosunkowo długi okres ważności środków chemicznych pozwala na wcześniejszy ich zakup. Na podstawie badań ustalono, że okres ważności pylistych […]

Pierwsza pomoc przy zatruciach

W razie zatrucia się pracownika wykonującego zabieg należy przede wszystkim wezwać lekarza, a przed jego przybyciem wykonać następujące czynności: 1. przenieść chorego z miejsca zagrożenia, w miejsce zaciszne, ocienione i zapewnić mu spokój; 2. zdjąć odzież ochronną, obmyć ręce i twarz ciepłą wodą z mydłem i przykryć chorego kocem; 3. w razie zatrucia środkiem chemicznym […]

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Chemiczna metoda zwalczania pozwala uzyskiwać szybkie efekty, które nie sposób otrzymać za pomocą metod: agrotechnicznych, mechanicznych, fizycznych czy biologicznych. Do zalet tej metody należą łatwość przeprowadzenia zabiegu oraz jej wysoka opłacalność. Wreszcie można ją zastosować do ratowania zbiorów wówczas, gdy choroba czy szkodnik wystąpiły już w dużym nasileniu. Wraz z wprowadzeniem środków ochrony roślin przed […]

Ogólne metody zapobiegania i zwalczania szkodników magazynowych

Duża ilość i różnorodność produktów spożywczych, oraz to, że stanowią one często materiał spożywczy bezpośrednio sprawiają, że zwalczanie szkodników magazynowych jest niezwykle trudne i uciążliwe. Trudność tę pogłębia fakt, że nie można stosować środków zachowujących toksyczność w chronionych produktach przez dłuższy okres, lub też pogarszających ich jakość. Toteż olbrzymią rolę odgrywają metody zapobiegawcze. 1. Magazyny […]

Rozkruszki

Prowadzone w ostatnich latach badania przechowywanych produktów spożywczych, wykazały, że są one porażone przez rozkruszki. Atakują one uszkodzone ziarno, mąkę oraz nasiona różnych roślin niszcząc tylko zarodek, wskutek czego nasiona słabiej kiełkują albo nie kiełkują wcale. Ponadto atakują prawie wszystkie inne produkty spożywcze, jednakże nie zawsze są zauważane ze względu na swe małe rozmiary, a […]

Spichrzel surynamski

Jest to mały (2,5—3,5 mm), płaski, wydłużony chrząszcz, barwy od czerwonej do ciemnobrązowej, pokryty krótkimi włoskami i mający z każdego boku przedtułowia po 6 masywnych ząbków (rys. 126 c). Larwa, długości około 4 mm, jest białawożółta z dwoma rzędami brązowych plamek na stronie grzbietowej. Dzięki dobrze rozwiniętym nogom jest bardzo ruchliwa. Spichrzel uszkadza mąkę, ziarno […]

Żywiak chlebowiec

Jest to groźny szkodnik wszelkich produktów spożywczych w mieszkaniach i magazynach, powszechnie występujący w Polsce. Chrząszcze, długości 2—3 mm, mają ciało walcowate, rdzawobrązowawe, a ich pokrywy drobno punktowe są gęsto pokryte żółtawymi, prawie leżącymi włoskami. Larwa, długości 5 mm, jest mięsista, lekko zgięta, biaława, pokryta włoskami. Larwy atakują ziarno zbóż, produkty przemiału, pieczywo, suszone owoce […]

Mącznik młynarek

Jest to chrząszcz długości 12—16 mm, o ciele wypukłym, początkowo słomkowożółtym, z czasem brązowiejącym i przybierającym niemal czarną barwę. Larwa, długości 25—30 mm, jasnobrązowa z trzema parami nóg, przypomina wyglądem drutowca. Zimują larwy, które przepoczwarczają się na wiosnę, zwykle poza miejscem stałego żerowania. Chrząszcze pojawiają się w czerwcu. Lot chrząszczy oraz składanie jaj odbywają się […]

Pustosz kradnik

Chrząszcz ten należy do najpospolitszych szkodników magazynowych w kraju. Samce są bardziej wydłużone i wąskie, a ich pokrywy są czerwonobrunatne; samice mają ciało krępe i pokrywy silnie wypukłe, szarobrunatne z 4 białymi plamami. Ciało samców i samic, długości około 2,5—4 mm, pokryte jest drobnymi włoskami. Larwy, długości około 5 mm, są kremowożółte, cylindryczne, silnie pomarszczone, […]

Trojszyk ulec

Chrząszcz, długości 3—-4 mm, barwy brązowej, ma pokrywy bruzdkowane z rzędami punktów. Larwy są początkowo białe i miękkie, potem żółte, a następnie brązowe i sprężyste. Chrząszcze i larwy odżywiają się mąką i jej przetworami, kaszami, ziarnem zbóż, nasionami fasoli, grochu, suszonymi jarzynami, papryką, orzechami itp. Mąka, w której żerują chrząszcze, na brudnoszarą barwę i nieprzyjemny […]